Diensten

 

U kunt bij Verpleegster aan huis terecht voor het volgende zorgaanbod:


Persoonlijke verzorging.
Persoonlijke zorg omvat o.a. hulp bij het douchen, wassen aan een wastafel of hulp bij aankleden/uitkleden. 
Op het moment dat u deze handelingen niet meer geheel zelfstandig kunt uitvoeren, is het wenselijk om hulp in te schakelen. Dit kan een confronterend moment voor u zijn. Samen kijken we naar de hulp die u nodig heeft en maken we een plan hoe we dit gaan aanpakken. Zo gaan we stap voor stap naar een prettige zorgomgeving waarin u zich prettig en bovenal veilig voelt. 
Doordat u elke keer te maken heeft met dezelfde zorgverlener creëren we een vertrouwensband.


Begeleiding.
U ervaart dat u graag iemand aan uw zijde heeft bij taken in uw dagelijks leven. Denk dan aan hulp bij de boodschappen of het oppakken van contacten in uw sociale netwerk. 
Samen kijken we naar uw zorgbehoefte en kijken we hoe we dit kunnen invullen. Soms is er ook al een mantelzorger bij u betrokken. Samen kijken we hoe we voor u een fijne situatie krijgen. 
Als uw mantelzorger wat steun kan gebruiken,  kan ik ook inspringen en enkele taken overnemen. Op de lange termijn kijken we naar een gezonde situatie voor u en uw naasten. 
Evt. schakelen we hier andere professionals bij in als dat nodig mocht zijn.


Verpleegkundige zorg.
Als BIG geregistreerde verpleegkundige mag ik een aantal handelingen uitvoeren in opdracht van een arts. Denk hierbij dan bijv. aan sondevoeding toedienen, medicatie toedienen per injectie, zwachtelen, wondzorg en o.a. stomazorg.
Ook preventie is een belangrijk aspect. Samen inventariseren we de risico's om u heen en maken we een plan om de risico's te verminderen of zelfs weg te nemen.
Indien nodig schakelen we tijdig hulp in van professionals zoals bijv. een fysiotherapeut of ergotherapeut.


Terminale zorg.
Ook in de laatste fase van uw leven kunt u een beroep op mij doen. We zorgen ervoor dat u dit vorm kunt geven op uw manier en ik bied dan graag een luisterend oor om in kaart te brengen wat uw wensen zijn. Verlichting, comfort en kwaliteit van leven staan voorop. 
Ook voor uw directe familie en hulpverleners ben ik beschikbaar met een luisterend oor.


Kwaliteit van zorg.
Ik ben ingeschreven in het BIG-register als verpleegkundige. Daarnaast ben ik lid van de beroepsorganisatie V&VN. 
Ik volg regelmatig cursussen en scholingen om mijn kennis en kunde actueel te houden. Zo bent u er van verzekerd dat u te maken heeft met een professionele zorgverlener.  


 

 

.